RMG Technologies Vietnam

Quảng Nam cấp phép 6 dự án FDI
Quảng Nam cấp phép 6 dự án FDI
11/11/2021

Quảng Nam cấp phép 6 dự án FDI có vốn đầu tư hơn 14,7 triệu USD

Quảng Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, kinh tế đang dần phục hồi, dự kiến thu ngân sách vượt so với dự toán được giao.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, trong tháng 10-2021, tỉnh Quảng Nam kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất của một số ngành có dấu hiệu phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng so với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh dần được kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021

Tuy nhiên, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn gặp không ít khó khăn, lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch; giải ngân vốn đầu tư công thấp và chưa đạt yêu cầu; thủ tục các dự án đầu tư chậm và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án…

Một số kết quả nổi bật như chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10-2021 tăng 11,8% so với tháng trước; tính chung 10 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10-2021 đạt gần 3.700 tỉ đồng, tăng 10,6% so với tháng trước, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú tháng 10-2021 gần 15.000 lượt, tăng 42,6% so với tháng trước, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10 tháng, tổng lượt khách lưu trú hơn 426.000, giảm 53,3% so với cùng kỳ. Ngành du lịch đang xây dựng các kịch bản để kích hoạt lại một số hoạt động đón khách tham quan khi đủ điều kiện cần thiết và thích ứng an toàn với dịch bệnh.


Nguồn: Link

Go Top