RMG Technologies Vietnam

RMG Technologies Vietnam

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
22/02/2022

Mọi thông tin của mọi khách hàng đều là những tài sản quý giá và cực kỳ quan trọng với RMG Technologies Vietnam; vì vậy việc bảo vệ sự riêng tư của bạn trong quá trình xử lý thông tin cá nhân là điều tối quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc của mình.        

Trường hợp 1

Trong quá trình làm việc, RMG Technologies Vietnam có thể yêu cầu bạn cung cấp 1 số thông tin cá nhân trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ hay một tiện ích nào đó. Các thông tin này thường bao gồm: họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã số thuế ( nếu có ) … Chúng sẽ được RMG Technologies Vietnam thu nhận và sử dụng phù hợp với bản chất của những thông tin đó nhằm cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho bạn. Hay nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ hay tiện ích mà RMG Technologies Vietnam sẽ cung cấp cho bạn.

Trường hợp 2

Nếu bạn dưới 18 tuổi, xin vui lòng không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trường hợp 3

Bạn có thể tin tưởng rằng nhân viên của RMG Technologies Vietnam có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đảm bảo tối mật thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin bạn chia se đều được RMG Technologies Vietnam giữ gìn và nổ lực tối đa trong phạm vi tài chính có thể để áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ, ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

  1. Nếu được sự đồng ý của bạn, RMG Technologies Vietnam có thể tiết lộ cho bên thứ 3 một phần hay toàn bộ những thông tin mà bạn đã cung cấp.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn cho các đại diện hợp pháp của mình. Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn ở mức độ cần thiết để thực hiện chức năng của họ và không cho phép chi sẻ thông tin đó với bất cứ bên thứ ba nào và với bất cứ lý do gì.
  3. RMG Technologies Vietnam có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn nếu được cơ quan Nhà nước sở tại có thẩm quyền yêu cầu hoặc chúng tôi tin rằng làm như thế là cần thiết để:
  • Phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp
  • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của RMG Technologies Vietnam hoặc những công ty liên kết với chúng tôi
  • Ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia
  • Bảo vệ an toàn cá nhân của bạn, người khác hoặc công chúng.

Go Top