RMG Technologies Vietnam

RMG Technologies Vietnam

Chính sách khoáng sản xung đột RMG
Chính sách khoáng sản xung đột RMG
24/05/2022

Trong quá trình sản xuất, RMG cố gắng để có một chuỗi cung ứng “không có xung đột”, bao gồm cam kết thực hiện các sáng kiến về chuỗi cung ứng và trách nhiệm xã hội chung của doanh nghiệp cũng như các nỗ lực bền vững nhằm hướng tới một chuỗi cung ứng không có xung đột. RMG hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng khoáng sản xung đột trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang ở DRC hoặc các quốc gia xung quanh. Quy trình tuân thủ khoáng sản xung đột của chúng tôi bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất của chúng tôi cung cấp bằng chứng bằng văn bản liên quan đến việc sử dụng bất kỳ khoáng sản xung đột nào trong các sản phẩm do RMG sản xuất. Các nhà cung cấp sản xuất của chúng tôi hoàn thành Mẫu Báo cáo Khoáng sản Xung đột EICC/GeSI hợp lý, theo đó chúng tôi có được thông tin về bất kỳ khoáng sản xung đột nào được sử dụng để sản xuất sản phẩm của chúng tôi. Cuộc điều tra yêu cầu nguồn gốc của bất kỳ khoáng sản xung đột nào và xác định các lò luyện được sử dụng để chế biến khoáng sản, đồng thời tìm cách xác định xem việc khai thác hoặc chế biến các khoáng sản này có mang lại lợi ích trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ nhóm vũ trang nào ở DRC hoặc các quốc gia xung quanh hay không.

RMG không lấy khoáng sản trực tiếp từ các nhà máy luyện kim. Chúng tôi dựa vào phản hồi của các nhà cung cấp sản xuất để tìm nguồn thông tin liên quan đến khoáng sản xung đột. Mục tiêu của mẫu báo cáo là đảm bảo rằng chỉ những vật liệu "không xung đột" - khoáng sản xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ nhóm vũ trang hoặc người vi phạm nhân quyền nào ở DNC hoặc các quốc gia xung quanh - mới được sử dụng trong các sản phẩm do chúng tôi sản xuất.

Nếu RMG biết được một nhà cung cấp có chuỗi cung ứng bao gồm kim loại từ nguồn xung đột, RMG sẽ thực hiện các hành động thích hợp để khắc phục tình hình một cách kịp thời, bao gồm cả việc đánh giá lại mối quan hệ với nhà cung cấp, để đạt được mục tiêu đó. RMG mong muốn các nhà cung cấp của chúng tôi thực hiện các biện pháp tương tự với các nhà cung cấp của họ để đảm bảo tuân thủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

 


                RMG Technologies Vietnam

                159/ 59 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

                Tel: +84 908 288 379                                      Fax: +84 3931 7620

                Đại diện: Mr. Lê Thanh Tùng.              Chức vụ: Giám đốc.

 

 

 

 

 


Download File: 

Go Top