RMG Technologies Vietnam

RMG Technologies Vietnam

Wave Pallet với Topcatch và Pokayoke

Giá liên hệ
Danh mục: Sản xuất
Loại sản phẩm: Pallet
Đưa vào giỏ hàng
Thông tin chi tiết

Topcatch là công cụ thiết kế đặc biệt được sử dụng để ép PCB từ mặt trên của Pallet hàn sóng. Nó đảm bảo rằng, các thành phần xuyên lỗ không rời khỏi vị trí của nó do dòng chảy của sóng và các mối hàn thống nhất được hình thành trên các thành phần.

Go Top