RMG Technologies Vietnam

RMG Technologies Vietnam

Pallet With Titanium

Giá liên hệ
Danh mục: Sản xuất
Loại sản phẩm: Pallet
Đưa vào giỏ hàng
Thông tin chi tiết

Pallet titan để chạy các bảng thành phần rất nhỏ khó lắp ráp. Khả năng chịu nhiệt độ cao đối với chất hàn sóng không chì (Pb) và chất hàn dòng chảy, tuổi thọ cao. Khả năng gia công tốt và tỷ lệ hao mòn dụng cụ thấp so với các vật liệu pallet khác.

Go Top