RMG Technologies Vietnam

RMG Technologies Vietnam

Khuôn in kim loại

Giá liên hệ

Vật liệu này có tuổi thọ cao đặc biệt dùng trong những quy trình đòi hỏi khắc khe như quy trình sản xuất PCBA.

Danh mục: Sản xuất
Loại sản phẩm: Stencil
Đưa vào giỏ hàng
Go Top